Forskjellig

Utstyr

Til

Medisinsk

Anvendelse

Futma AS er leverandør av medisinske forbruksartikler innen respirasjon og operasjon til de fleste helseforetak i Norge.
Våre samarbeidspartnere er store produsenter / distributører i Amerika og Europa.Vårt hovedkontor ligger i Fredrikstad.